சிறந்த 10 Android 10 Features – முக்கிய அம்சங்கள்!#Android10 #AndroidQ #Android10Features

இந்த வீடியோவில் Android 10 பற்றிய 10 features -ஐ பார்ப்போம் .

Todays we show you guys the top 10 features of the newly launched Android 10 from Google.

This is the first time Google is naming a version of the Android OS without any dessert name attached to it.

Google is also bringing a dark mode along with theming options to Android!

We talk about this and many other exciting features in the video.

If you liked our “சிறந்த 10 Android 10 Features – முக்கிய அம்சங்கள்!” video do give it a Thumbs Up & Share! Comments are welcome too 🙂

My Other Channels…
C4ETech:
Full Tech Journey:
Full Tech Journey Tamil:

Follow me on..
Twitter: @C4ETechTamil (
Facebook:
Instagram:
English Channel:

BGM
F L I G H T ~ CHILL OLD SCHOOL HIP HOP INSTRUMENTALS RAP BEAT
Link:

Instrumental Produced by Chuki.

37 Replies to “சிறந்த 10 Android 10 Features – முக்கிய அம்சங்கள்!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *